DLACZEGO MY

 

Polska obecnie jak nigdy potrzebuje impulsu, widocznego dla wszystkich sygnału, że idee wolności i demokracji są wciąż obecne w przestrzeni publicznej naszego Państwa. Wszyscy Obywatele nie doznali przecież raptem zbiorowej amnezji i nie zapomnieli na czym polegają zasady demokratycznego państwa prawa. Wychodząc z tych przesłanek stworzyliśmy organizację, której celem jest szerzenie tych zasad i pomoc w ich realizacji.

Uważamy, że o przyszłości Polski, jej rozwoju i wreszcie o jej miejscu na mapie zjednoczonej Europy powinny rozmawiać możliwie jak najszersze grupy naszego społeczeństwa. Debata o kształcie Polski i kierunkach jakimi będzie ona podążać stoi przed każdym z nas. Powinna się ona odbywać w duchu akceptacji dla różnorodności, otwartości oraz wyzbycia się uprzedzeń i ksenofobii.
Fundacja Pracownia Demokracji czynnie w tym procesie uczestniczy.

Wspieramy działania mające na celu rozpowszechnienie i utrwalenie postaw demokratycznych w społeczeństwie. Doświadczenia ostatnich lat a zwłaszcza ostatnich miesięcy dowodzą, że musimy się dopracować rzetelnych, społecznych mechanizmów, które lepiej będą strzegły polskiej demokracji. Do tego niezbędna jest edukacja obywatelska dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wzrost poczucia podmiotowości obywateli w państwie. To jedno z kluczowych zadań jakie stawiamy przed naszą fundacją, mamy bowiem przekonanie, że tylko świadomy obywatel może w pełni korzystać ze swoich praw i realizować swoje obowiązki wobec państwa.

Nasze działania wspomagają również procesy integrowania społeczności lokalnych, wzrostu poczucia odpowiedzialności za kraj, środowisko lokalne i miejsce zamieszkania. Jednym słowem: aktywnie współuczestniczymy w budowie społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego. W realizacji tych celów współpracujemy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami mającymi podobne spojrzenie na rzeczywistość.

Staramy się twardo stąpać po ziemi – zdajemy sobie zatem sprawę, że do realizacji celów jakie stawiamy przed sobą, przede wszystkim musi wzrosnąć społeczne zaangażowanie obywateli. Nie obejdzie się również bez wyznaczenia wizji przyszłości. Wierzymy, że może być ona wypracowana na podstawie wspólnych marzeń o Polsce otwartej i bezpiecznej, silnej gospodarczo i mocno osadzonej w rodzinie wolnych państw europejskich.

Podziel się ze znajomymi